David Rockefeller ile Tayyip Erdoğan arasındaki derin ilişki

/

Evet Boğanın Gözü (Ne olduğu haberin devamında) yaşlı; İlluminatinin Sezarı David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. Dünyayı yönettiğine inanılan birkaç isimden biri olan David Rockefeller ile Tayyip Erdoğan arasındaki derin ilişkiler de hafızalarda tazeliğini koruyor.

Gelelim önce şu Boğanın Gözü’ne:

İlluminati, dünyayı üç organı aracılığıyla yönetmeye çalışıyor. Bunlar: 1)Council On Foreign Relations (CFR), 2) Bilderberg Group (B.B) ve 3) Trilateral Comission (T.C). Bu üç örgütün hiyerarşisine göre merkezde bulunanlara “Boğanın Gözü” deniliyor. Bu gruba alınmanın ön şartı üç gizli örgüte de üye olmak. Bu kadarı da yeterli değil, bunların da arasından seçilmek gerekiyor. Öküzün Gözü’nde yer alan Amerikan başkanları ve/veya diğer üyelerden bazıları değişiyor (Seçilemedikleri için). Rockefeller ailesi ise her zaman Öküzün Gözü’nün içinde yer alıyor. Bu nedenle David Rockefeller, Sezar olarak anılıyor.

…Ve ilişkiler ağı…

Council on Foreign Relations (CFR — Dış İlişkiler Konseyi) İlluminati’nin (veya adı artık şimdilerde neyse) en önemli yapılanmalarından biri ve kurucusu Rockefeller ailesi. Konseyin onayı olmadan ABD Başkanı olmak imkansız. Konsey, dünya politikalarını belirleyici en büyük güç olarak biliniyor.

CFR, AKP İktidarı sırasında Türkiye’de Global İlişkiler Forumu (GİF) adıyla örgütlendi. GİF, CFR’ın “Konseyler Konseyi” olarak nitelendirdiği yapılanmanın Türkiye ayağı.

Forumun başında Rahmi Koç var. Forumun Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Rahmi M. Koç Başkan
Memduh Karakullukçu Başkan Yardımcısı
Hanzade Doğan Boyner Başkan Yardımcısı
Lucien Arkas Üye
Aslı Başgöz Üye
Hasan T. Çolakoğlu Üye
Salim Dervişoğlu Üye
Suzan Sabancı Dinçer Üye
Ali Doğramacı Üye
Metin Fadıllıoğlu Üye
Sönmez Köksal Üye
Gülsün Sağlamer Üye
Özdem Sanberk Üye
Ferit Şahenk Üye
İlter Türkmen Üye

..Ve bakın David Rockefeller ile çok yakın ilişkisi olan Rahmi Koç bu yapılanma hakkında neler söylüyor:

“Yaklaşık on iki senedir Council on Foreign Relations Uluslararası Danışma Kurulu’nda yer almaktayım. Orada katıldığım toplantılarda gördüm ki, dünya globalleşip küçüldükçe milletlerin dış politikaları daha fazla önem arz ediyor. Dış politika iç politikayı, o da ekonomiyi etkiliyor. Devletlerin dış politikaları orta ve uzun vadeli olarak hesaplanmalı, ince nüanslara dikkat edilmelidir. Bu politikalar belirlenirken büyük ve ekonomisi güçlü devletlerin dinamikleri hesaba katılmalı, aynı zamanda bölgesel gelişmeler nazar-ı dikkate alınarak, komşuluk ilişkilerinde ikili menfaatler gözetilmelidir. Rusya’nın başı çektiği komünist bloğun parçalanmasından sonra Amerikan dış politikası dünyada daha önemli bir rol oynamaya başladı. Council on Foreign Relations gibi tamamen bitaraf ve hükümetlere dış politika konusunda tavsiyeler veren, neşriyatlar yapan, toplantılar, konuşmalar, seminerler düzenleyen bir kuruluşun faydasını yakınen gördüm. Türkiye’de böyle bir kuruluşun nüveleri birkaç defa atıldı, fakat benim kafamda çizdiğim noktaya gelemediler. Onun üzerine memleketimize kısa, orta, uzun vadede faydalı olacağına inandığımız bu kuruluşu, bazı yakın arkadaşlar ile görüşüp hayata geçirmeye karar verdik. Yaşamın her kademesinden, çeşitli alanlardan seçtiğimiz arkadaşlarla Global İlişkiler Forumu’nu kurduk. Böyle bir kurumun yurtiçi ve yurtdışında saygınlık kazanması için planlı, programlı ve sabırlı bir şekilde hareket etmekteyiz. GIF’i kurmadan evvel, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile konuyu görüştük ve öncelikle onların icazetlerini aldık.”

Tayyip Erdoğan’ın, CFR’a yakın ilgisi de biliniyor. ABD ziyaretlerinde CFR ziyareti olmazsa olmazlardan:

Durum budur…

Boğanın Gözü’nde ise şimdi şu söz terennüm ediliyor:

“Sezar öldü, yaşasın Sezar..”

Yorumlayın

Your email address will not be published.